Vieze weetjes

Is de omgeving van het slibstort nu echt zoveel meer vervuild dan andere plaatsen in Vlaanderen? Wordt er niet gezegd dat PFAS intussen overal in Vlaanderen verspreid is?

Bij twijfel brengt statistiek de redding.

Een jaar geleden voerde de VMM een onderzoek uit naar PFAS in grondwater. Bij wijze van steekproef werden werden 200 willekeurige meetpunten geselecteerd en onderzocht. Interessante info over hoe de vervuiling is verspreid over Vlaanderen, maar ook interessant om te weten hoe verspreid de waarden van de vervuiling zijn.

Een concreet voorbeeld aan de hand van de cijfers van PFBS, in nanogram per liter.

De helft van de meetpunten had een waarde van minder dan 3. (zwarte lijn naast het blauwe stukje). Amper vijf procent tekende een waarde op van hoger dan 20 (rechtse verticale streepje). Een uitschieter met waarde van 40, eentje met een waarde van 65 en dan de absolute maximumwaarde van 280. Dat zie je ook hieronder op deze ‘boxplot’.

De waarde van 280 kan bestempeld worden als een uitschieter. Een uitschieter die zo enorm is dat moesten er in plaats van 200 meetpunten er 1000 meetpunten zijn geselecteerd, die waarde nog steeds de hoogste zou zijn. In het rapport van VMM stond dat de uitschieters, waardes die ver van de andere resultaten liggen wellicht te linken zijn aan vervuiling in de nabije omgeving.

In Kortemark werd rond Silvamo een waarde van 890 opgetekend.

Achthonderdnegentig!

Op basis van de regels van de statistiek zou je lukraak op tienduizenden plaatsen moeten meten eer je zo’n enorme uitschieter kan vinden. Immers, gemiddeld 3, 95 procent minder dan 20. Dan is de statistische kans om een waarde hoger dan 100 op te tekenen al uitzonderlijk. Dat zie je ook aan die erg eenzame uitschieter van 280.

Maar dan Kortemark: 890.

Ja, twijfel niet. Laat je niets wijsmaken.

Als men zegt: ‘PFAS zit intussen overal’.

Ja. PFBS bijvoorbeeld wordt bijna overal gemeten. Waar je ook meet in grondwater, de kans is groot dat je PFBS kunt aantreffen.

Maar in Kortemark zitten we met erg hoge waarden.

En niet enkel voor PFBS.

Helaas dus. De vervuiling is hier hoger dan op de meeste andere plaatsen in Vlaanderen.

Geef een reactie