Beroepsschrift

  • Info / PFAS
  • 2 minuten gelezen

De afgelopen dagen ontvingen heel wat mensen een aangetekende zending van de DBRC, voluit ‘Dienst van de Bestuursrechtscolleges’. De inhoud van de enveloppe is een hele boterham, maar over de aangetekende zending op zich, daar hoeft niemand zich zorgen over maken.

Meer dan 150 mensen ondertekenden het beroepschrift omtrent de vergunning die in eerste aanleg door de Bestendige Deputatie werd toegekend aan het slibstort van Silvamo. Die beroepsprocedure werd behandeld op het niveau van de Vlaamse regering waar op 15 november een beslissing werd genomen. Omdat ook die beslissing de risico’s en gevaren voor het leefmilieu en de gezondheid van de buurtbewoners onvoldoende inperkt, diende de vzw Leefbaar Groot Kortemark samen met Jerry Tibackx, José Delanote, Wouter Onraedt en Tim Deweerdt een verzoek in tot vernietiging van de vergunning waarvoor meester Isabelle Larmuseau zal optreden. De Raad voor Vergunningsbetwistingen is bevoegd voor dit dossier.

De aangetekende zending bevat het integrale verzoekschrift. De brief met als titel ‘beroep ingediend – mogelijkheid tot tussenkomst – betalen rolrecht’ betekent zeker geen verplichting tot actie, laat staan een verplichting tot betaling. De mogelijkheid tot tussenkomst is een recht. Eerdere betrokkenen worden uitgenodigd om gebruik te maken van dat recht, vandaar dit aangetekend schrijven. Het is dus niet nodig om daar enig gevolg aan te geven.

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met iemand van de actiegroep Leefbaar Groot Kortemark. Hoe dan ook: we overleggen steeds met onze advocaat over welke stappen het best worden gezet. De procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is lopende. We houden de buurtbewoners verder op de hoogte.

met vriendelijke groeten,

Leefbaar groot Kortemark

Geef een reactie