Gemeenteraad keurt analyse grondwater goed

 • PFAS
 • 3 minuten gelezen

De aanhouder wint. De goedkeuring om grondwater in de buurt te analyseren is voor vzw Leefbaar Groot Kortemark een grote stap vooruit. Sinds de infovergadering van eind maart bleef de gedachte levend: we moeten stalen grondwater analyseren om te zien hoe ver de verontreiniging zich verspreidt.

Het loont vastberaden te zijn. Het was de leden van het actiecomité en heel wat buurtbewoners menens: als de verantwoordelijken het niet doen, dan analyseren we zelf. Het Agentschap Zorg bleef en blijft tot op de dag van vandaag spreken met een gespleten tong. Hoe kan men beweren dat er niets aan de hand is, als niet eens grondig gepoogd wordt te meten hoe ver de PFAS-verontreiniging zich strekt?

Meerdere malen kwam het belang van een studie van het grondwater ter sprake. In september kwam het voorstel terecht op het lokale politieke niveau. Een maand later zagen alle gemeenteraadsleden de ernst. Het voorstel om bij omwonenden die gebruik maken van grondwater een analyse uit te voeren kreeg de steun van alle raadsleden. Om de financiële last niet bij de omwonenden te leggen, neemt de gemeente de kosten op zich.

Volgens Leefbaar Groot Kortemark is dat initiatief dubbel belangrijk. Als op meerdere plaatsten gemeten wordt, kunnen we in kaart brengen in hoeverre er verontreiniging is. Daarnaast is de meting belangrijk om de vervuiling te monitoren in de tijd. We hebben op die manier een vergelijkingspunt om te zien of de vervuiling in de toekomst eerder toeneemt of afneemt.

Een tweede belangrijke stap, ook dubbel belangrijk, is het uitgevoerde bronnenonderzoek in de berm tussen Silvamo en DOP Kortemark. Lange tijd verschuilde Silvamo zich achter de term ‘historische vervuiling’. De vervuiling zou terug te brengen zijn naar de aanleg van de berm in de jaren ’90, dus vanuit de tijd er nog geen stortactiviteit was. Met het actiecomité wisten we al lang dat die verwijzing naar historische verontreiniging een fabeltje was. Zowat de helft van de PFAS die terug te vinden is in het water in peilbuis 4 in die bewust berm is PFBSA. Die PFAS-verbinding ging pas in 2001 in productie. We wisten: er is nieuwe verontreiniging.

Het bronnenonderzoek kwam intussen ook tot de vaststelling van wat wij eerder wisten. Ze vonden na onderzoek dat de samenstelling van de grond niet hetzelfde is als de samenstelling van het water, vooral door dus de aanwezigheid van PFBSA. Dit wijst dus op nieuwe insijpeling. Het rapport concludeerde dat de nieuwe verontreiniging niet van Silvamo afkomstig is. Intussen weten we met zekerheid dat die conclusie fout is. De kans er erg groot dat Silvamo wel verantwoordelijk is voor de nieuwe verontreiniging. Dat hebben we vorige donderdag ook aangetoond op de pleitzitting bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitspraak over de vernietiging van de vergunning zal geen eeuwigheid meer op zich laten wachten.

Hoe dan ook: woon je in de Amersveldestraat (stuk van de Speye tot aan kapelletje), het eerste stuk van de Galgestraat, de Staatsbaan (vanaf de Speye tot aan Frietgenot) of de Hoogledestraat? Heb je een put met grondwater (geen regenwater)? Dan kan je een grote bijdrage leveren in de strijd tegen vervuiling.

Het gemeentebestuur is bezig met een plan van aanpak. Omwonenden zullen per brief worden ingelicht.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Tim Deweerdt

   Ja, Marc, helaas.

   Of de perimeter zal uitgebreid worden, zal afhangen van de resultaten. Indien die niet goed zijn, zullen we vanzelfsprekend aandringen.

   Maar onderschat niet wat we bekomen hebben. Het was opnieuw tegen het advies van het Agentschap Zorg in. Geen enkele andere gemeente is al overgegaan tot zo’n initiatief en hier komt het dan zelfs nog uit de oppositie.

   We houden je hoe dan ook op de hoogte.

   Groetjes,

   Tim

Geef een reactie