De ommezwaai

  • PFAS
  • 3 minuten gelezen

Via diverse media mochten we met Leefbaar Groot Kortemark vernemen dat Silvamo voortaan gaat voor transparantie, goed nabuurschap en open communicatie. Dat juichen we vanzelfsprekend toe.

https://focus-wtv.be/nieuws/silvamo-wil-onrust-rond-stortplaats-wegnemen-en-nodigt-buurt-uit

Focus-WTV vroeg de sitemanager waarom Silvamo pas nu die stap naar open communicatie zet. Over het verleden kon de sitemanager zich niet uitspreken. Waar voorheen bij relevante vragen zoals die eerder zijn gesteld over de samenstelling van de aanvoer, afkomst van transporten, resultaten van staalnames… Silvamo die informatie niet prijsgaf omdat dit ‘wettelijk niet verplicht’ was, is echte transparantie een mooie stap vooruit. Stel je voor dat als je je buur iets vraagt, die repliceert dat antwoorden wettelijk niet verplicht is? Dat kan je bezwaarlijk een goede buur noemen. Die fase zijn we dus voorbij, gelukkig maar. Goed nabuurschap gaat verder dan wat de wet verplicht.

We zitten nog steeds met een aantal onbeantwoorde vragen. Met de vzw zullen we die opnieuw stellen. We rekenen erop dat Silvamo de daad bij het woord voegt. De recente communicatie roept ook nieuwe vragen op. In de pers en op tv verkondigde Silvamo dat er maar op twee plaatsen verhoogde concentraties van PFAS in het grondwater zijn opgetekend en dat er geen verspreiding zou zijn. Dan weet Silvamo meer dan wij en kunnen we de vraag meteen stellen om het antwoord te weten. Voor zover wij weten, zijn er op minstens een viertal plaatsen rondom het stort verhoogde concentraties opgemeten. Twee ervan worden verder onderzocht om de verspreiding van PFAS in kaart te brengen.

Stel je voor dat als je je buur iets vraagt, die repliceert dat antwoorden wettelijk niet verplicht is? Dat kan je bezwaarlijk een goede buur noemen. Die fase zijn we dus voorbij, gelukkig maar. Goed nabuurschap gaat verder dan wat de wet verplicht.

Daarnaast relativeerde Silvamo die concentraties. Het gemeten PFAS-gehalte zou, zoals op Focus-WTV werd gezegd, duizenden malen lager zijn dan wat opgemeten is bij verontreinigingen bij brandweerkazernes. Voor vzw Leefbaar Groot Kortemark is dat alvast een nieuw gegeven. Op heden weten wij dat het percolaat van het stort zelf 30 000 tot 50 000 ng/l aan PFAS kent en dat buiten het stort er peilbuizen zijn waar 3 000 tot 5 000 ng/l wordt opgetekend. Bij brandweerkazernes en plaatsen vervuild door blusincidenten zou de concentratie gemiddeld 10 000 ng/l aan PFAS zijn, volgens cijfers door Silvamo gepresenteerd tijdens een opvolgingscommissie. Zijn de brandweerkazernes ineens een pak extra vervuild? Of heeft Silvamo spontaan saneringswerken opgestart, waardoor het PFAS-gehalte in de peilbuizen gedaald is tot 10 ng/l?

Als er goed nieuws is, dan zijn we daar met de actiegroep Leefbaar Groot Kortemark ook graag van op de hoogte. Als we met vragen zitten, zullen we die stellen. We surfen met plezier mee op de golf van transparantie. Een nieuwe wind waait door Silvamo. Daar kunnen we maar wel bij varen. De stortplaats in Kortemark is bovendien geen alleenstaand geval. Met Leefbaar Groot Kortemark werken we nauw samen met vzw Climaxi. Zij ondersteunen diverse actiegroepen die net als hier ijveren voor meer transparantie. Dat is een eerste stap om milieuverontreiniging een halt toe te roepen.

Geef een reactie