Extra onderzoek naar verontreiniging

Silvamo zal foute communicatie rechtzetten

Een paar weken terug liet Silvamo weten te gaan voor goed nabuurschap. Met Leefbaar Groot Kortemark krijgen we alvast sneller een antwoord als we een vraag doorsturen. De sitemanager stelde dat PFAS-verontreiniging op sites van blusincidenten en bij brandweerkazernes duizend maal hoger ligt. Om een eerlijke vergelijking te maken, moeten we volgens ons ook in rekening brengen wat in het stort zelf aan PFAS gemeten wordt, want net dat is de grootste bedreiging. Maar ook de bewering dat het grondwater bij brandweerkazernes duizend maal meer verontreinigd is, klopt niet. Silvamo liet intussen weten dat dit inderdaad niet klopt en ze niet de juiste cijfers hanteerden. We vroegen van Leefbaar Groot Kortemark om die foute informatie recht te zetten. Dat zal gebeuren. Waarvoor dank!

Conclusie OBO volstaat niet voor OVAM: extra onderzoek in BBO

In een nieuwsbericht liet Silvamo weten dat er twee plaatsen van verontreiniging zijn. Met Leefbaar Groot Kortemark hebben we steeds beklemtoond dat er meer is dan dat. Het oriënterend bodemonderzoek wees volgens ons ook die richting uit. Het besluit om vijf specifieke verontreinigingen, verspreid over drie locaties rondom het stort, verder te onderzoeken in een beschrijvend bodemonderzoek, is volgens OVAM alvast niet voldoende. Er zullen meer specifieke verontreinigingen onderzocht worden. Het is volgens ons belangrijk om zowel meer te weten te komen over de bron en de mate van verspreiding. Dat bleven we aankaarten in de opvolgingscommissie. Het lijkt er alvast op dat OVAM ons in die redenering volgt. Welke verontreinigingen dan voorwerp zullen zijn van extra onderzoek, dat weten we nog niet.

PFAS in eieren

Laatst op televisie kwam aan het licht dat er ook in Zarren een teveel aan PFAS in eieren van eigen kippen zit. De eieren werden onderzocht door Universiteit Antwerpen en de resultaten zijn niet positief. Om geen gezondheidsrisico op te lopen, mogen volwassenen per week niet meer dan twee van de eigen eieren eten. Voor kinderen wordt het afgeraden om eigen eieren te eten omwille van het PFAS-gehalte. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. We spoorden het gemeentebestuur aan om meer info te vragen bij het Departement Zorg en bij Universiteit Antwerpen. Om beter te weten wat de bron is van de vervuiling, stelde Leefbaar Groot Kortemark zelf ook vragen op en bezorgde die aan het gemeentebestuur. Die zijn op die manier overgemaakt aan UA. We wachten op een antwoord. Wordt vervolgd.

Geef een reactie