Het heeft zin: er wordt voortaan geen PFAS-afval gestort!

Procederen: het kost energie. Het vergt tijd. Je hebt er financiële middelen voor nodig. Maar het levert ook wat op.

Met Leefbaar Groot Kortemark hebben toch iets kunnen afdwingen. Een kleine overwinning, die we bevestigd zien in het laatste werkplan van Silvamo. Geen aanvoer van PFAS-houdende stoffen, zelfs opgenomen in de afspraken met hun klanten.

In het werkplan staat dat, gezien de lopende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen geen aanvoer zal toegelaten worden van werven die rechtstreeks of onrechtstreeks van PFAS-werven komen.

Heb je interesse in het volledige werkplan, laat dan gerust iets weten.

Hoe dan ook, we moeten waakzaam zijn. En strijdvaardig blijven. Zoals te zien is in de laatste alinea. ‘Bovenstaande is mogelijks een tijdelijk gegeven‘. Graag hadden ze de deur voor gelijk welk vergif wagenwijd opengezet. Hoe meer winst het oplevert, hoe liever.

Daarnaast: wat opgenomen is in dat MB van 15 november, daar zijn we het niet mee eens. PFAS-houdend afval mag niet in zoutcellen gestort worden. Definitieve berging dient in rotsformaties of zoutkoepels (zoutmijnen) te gebeuren.

Ook interessant: maatregelen bij calamiteiten. In het werkplan staat dat bij calamiteiten zoals tijdelijk gebrek aan opslagcapaciteit voor te zuiveren percolaat door door bijvoorbeeld hevige regenval of uitvallen van de waterzuiveringsinstallatie het percolaat zal afgevoerd worden voor externe verwerken. Die calamiteiten: later meer daarover. Want de afgelopen weken is wel een en ander gebeurd met lozingen aldaar… Calamiteiten. Of: ook ‘onheil’, of ‘rampspoed’. We weten intussen wel meer hoe tot voor kort het plan van aanpak was bij ‘calamiteiten’. Misschien heeft men bij bij Silvamo een erg ruime invulling voor ‘externe verwerking’.

Om te besluiten: PASTA tegen PFAS, dat was een succes. Dank voor de steun!

En de laatste gemeenteraad, jullie opkomst: dat bracht ook wel iets teweeg!

Geef een reactie