Vlaanderen leert niet uit het PFAS-schandaal

  • PFAS
  • 2 minuten gelezen

Vlaanderen leert niet uit PFAS-schandaal

Karl Vrancken (VITO en PFAS-opdrachthouder) stelde afgelopen vrijdag zijn laatste rapport voor. Dat bevat PFAS-normen voor de bodem in Vlaanderen. Conclusie? Vlaanderen is te vervuild om te kunnen voldoen aan de Europese gezondheidsnormen.

Intussen vroeg Silvamo in Kortemark een verlenging van haar stortvergunning. Silvamo is een categorie 2-stortplaats voor niet-gevaarlijk afval. In de hervergunning wordt de poort opengezet om er vervuilde PFAS-gronden uit heel Vlaanderen te storten. Actiegroep Leefbaar groot Kortemark is bij de pinken en wil garanties, zodat de PFAS-vervuiling niet wordt verplaatst en er effectief een oplossing komt voor mens en milieu.

In de zomer van 2021 werd een parlementaire commissie opgericht om de vervuiling met PFAS te onderzoeken en ervoor te zorgen dat vervuiling zoals bij 3M (Zwijndrecht), nooit meer zou voorkomen. In Kortemark kunnen we enkel concluderen dat de Vlaamse overheid ernaar kijkt en laat gedijen.

In de hervergunning van Silvamo wordt opnieuw duidelijk dat de onderbemande adviesorganen van de Vlaamse overheid niet in staat zijn om mens en milieu te beschermen. Zo verzaakte het Agentschap Zorg en Gezondheid om advies te geven. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij liet verstek. Welke PFAS-vuilvracht door Silvamo wordt geloosd op de Speyebeek, staat bij hen niet op de radar.

Zo is het gissen voor de buurtbewoners of de zoutcelcondities voldoen aan de Europese wetgeving, wat de extra lozingen zullen zijn wanneer PFAS-gronden worden gestort, wat er gebeurt wanneer de folie meer dan 50 jaar oud is en kans maakt op scheuren.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bracht afgelopen vrijdag goed en slecht nieuws over de spoedprocedure die buurtbewoners startten. Het goede nieuws is dat Silvamo letterlijk wordt vastgepind op haar intentieverklaring om géén met PFAS vervuilde grond van 3M, Oosterweel, De Naeyer Willebroek of andere PFAS-werven te aanvaarden. Het slechte nieuws is dat de vergunning van SILVAMO daarom nog niet meteen wordt geschorst.

De Actiegroep Leefbaar Kortemark heeft nu tijd tot eind december om de gewone, in plaats van de hoogdringende schorsingsprocedure op te starten. Het arrest over de gewone schorsingsvordering zal na de zomer van 2023 worden uitgesproken.

Geef een reactie