Vieze weetjes (3)

  • PFAS
  • 4 minuten gelezen

Het is geen geheim dat we ons al langer zorgen maken over de impact van het stort van NV Silvamo. We vrezen dat de aard van de afvalstoffen die er gestort worden een gezonde leefomgeving in het gedrang brengen.

Om onder andere te vermijden dat PFAS-afval, ook gekend als ‘forever chemicals’, kan gestort worden, trekken we naar de rechtbank voor de vernietiging van de vergunning. Hierdoor engageerde Silvamo zich in de rechtbank om geen PFAS-afval te aanvaarden. Nu al is in de omgeving verontreiniging met PFAS vastgesteld. In verschillende peilputten in de omgeving van de site werd in het grondwater de norm voor PFAS overschreden. Omdat in een peilbuis net naast het stort met 3300 nanogram per liter een erg grote overschrijding is vastgesteld, dringen we met Leefbaar Groot Kortemark aan op verder onderzoek. Volgens de laatste info zou dat er ook komen en wordt er werk gemaakt van een versneld oriënterend bodemonderzoek op de site. Na contact tussen het gemeentebestuur en het Agentschap Zorg en Gezondheid zal putwater bij bewoners in de nabije omgeving van Silvamo geanalyseerd worden. Ook dat is een stap in de goede richting. Het is van belang na te gaan in welke mate en in welke richting de verontreiniging zich verspreidt.

Het laatste verslag van de milieu-inspectie doet niet veel vertrouwen scheppen in de manier van werken van Silvamo. Op 23 maart kreeg de afdeling Handhaving een klacht binnen over water dat binnenstroomde in de kleiput die door Wienerberger ontgonnen wordt. Op 24 maart nam de inspectie stalen van afvalwater op site. In het verslag staat te lezen bij de monstername: ‘water uit een buis’. In een ander verslag valt te lezen dat het gaat om drainagewater van een afgewerkte zone. De dagen rond 23 maart waren regenachtige dagen. Sinds een aantal maanden voert de VMM metingen uit in de Krekebeek. Kan Silvamo op regenachtige dagen het afvalwater niet de baas en dacht men om het dan in plaats van in de beek maar te lozen in de nabije kleiput? Hoe dan ook, het door regenwater sterk verdunde afvalwater is zwaar met PFAS verontreinigd. Dat staat zwart op wit in het verlag van het labo. 1400 nanogram per liter als optelsom van de gemeten PFAS-verbindingen. Voor PFOS alleen al 410 nanogram per liter of dus 20 keer hoger dan de norm.

De laatste maanden dreef milieu-inspectie het aantal controles op de site van Silvamo sterk op. Dat net dan, terwijl bovendien een juridische procedure loopt tegen de stortplaats, Silvamo zonder vergunning vervuild afvalwater loost, belooft niet veel goeds. Dat valt niet te rijmen met een onderneming die naar eigen zeggen niets te verbergen heeft. Op basis van het laatste jaarrapport van Silvamo weten we intussen dat het afvalwater voor het gezuiverd wordt zwaar met PFAS verontreinigd is. Het gehalte aan PFOA schommelt rond de 5000 nanogram per liter, voor PFOS rond 4000 nanogram per liter. Dit zijn beide chemische stoffen die een gevaar zijn voor de gezondheid en nauwelijks afbreken eens ze in het milieu of in het menselijk lichaam terechtkomen. Silvamo heeft een goede waterzuiveringsinstallatie die heel wat uit het afvalwater kan filteren. Ook daar zijn er cijfers van. Maar als Silvamo tussendoor illegaal loost, dan doet men al het goed van het zuiveren teniet. Onbegrijpelijk.

Zou Silvamo in het verleden wel meer illegaal vervuild afvalwater hebben geloosd?

Kortemark is niet te de enige plaats in Vlaanderen waar een en ander fout loopt. Leefbaar Groot Kortemark werkt nauw samen met Climaxi die lokale actiegroepen ondersteunt en hun krachten bundelt. Samen met lotgenoten uit Ronse en Kruisem plannen we met de medewerking van Climaxi een bloedonderzoek van mensen die in de buurt van een verontreinigde site wonen.

Meerdere malen al vroeg en we vanuit de actiegroep of het gemeentebestuur van Kortemark een aantal zaken kon verduidelijken. Komende maandag is er gemeenteraad in Kortemark en staat een toelichting over de stand van zaken op de site van Silvamo op de agenda.

En zaterdag 13 mei, kom je naar Boom?

Geef een reactie